บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) นำศิลปิน ดารา ร่วมกิจกรรม “หยดนี้ เพื่อแม่” บริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
บริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ