บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอป จัดงานวิ่งการกุศล 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน “ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ” เพื่อโรคมะเร็งเต้านม รพ.จุฬาฯ
วิ่งการกุศล

(6)C-190815030045