สภากาชาดไทย เตรียมจัดแรลลี่การกุศล รวมใจให้กาชาดครั้งที่ 18 “สืบสานงานพระราชาใจอาสาทำกุศล” ระหว่าง 7-8 ก.ย.62
แรลลี่การกุศล รวมใจให้กาชาดครั้งที่ 18