รอง ผอ.สนง.จัดหารายได้ ร่วมกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “เลิฟ มัม สตอรี่ เวิร์กช็อป” ในโครงการ “เสริมสร้างความกตัญญู”
(4)C-190809020013