นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยจากพายุวิภา
(นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย