นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี มอบเงินและเครื่องยังชีพแก่เด็กกตัญญู เก็บขยะเลี้ยงดูย่าวัยชรา
นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี มอบเงินและเครื่องยังชีพแก่เด็กกตัญญู เก็บขยะเลี้ยงดูย่าวัยชรา

Share