นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ศาลากลางจังหวัด
นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากลางจังหวัด

Share