นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง