ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ รับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

C-190805040025