นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมมอบบ้านในโครงการ“ประชารัฐสระบุรี ซ่อมแซมบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน” ประจำปี 2562

C-190803009076