สนง.บริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ส่งมอบบ้าน โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติฯ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในกลุ่มเปราะบาง ณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

4
Share