พญ.กานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท และผลิตภัณฑ์ BOOM iZ เพื่อมอบให้กับโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จาก บจก. ดิไอคอนกรุ๊ป ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

3
Share