สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานกาชาด ประจำปี 2566

2
Share