นายเตช บุนนาค, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, นายขรรค์ ประจวบเหมาะ, นายวันชัย รวยอารี, ม.ร.ว.รุจยาภา อาภากร และนายวินิจ เลิศรัตนชัย ร่วมหารือเพื่อเตรียมการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ร่วมสืบสานมรดกทางพุทธศาสน์ไทย – ภูฏาน ณ สภากาชาดไทย

1
Share