ศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์บำบัดรักษาและป้องกันโรคอ้วนและโรคเมตาโบลิคแบบครบวงจร (ศูนย์รักษ์พุง) รพ.จุฬาฯ ร่วมเปิดงาน “วันอ้วนโลก – World Obesity Day 2024” ณ เซ็นทรัลเวิลด์

3
Share