ผศ.นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์ หัวหน้าสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา รพ.จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือ : SRS / SBRT Clinical School ร่วมกับบริษัท Varian : a Siemens Healthineers เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และผลิตงานวิจัยด้านการฉายรังสีเทคนิคชั้นสูงแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.เปิดศูนย์ฝึกอบรม
Share