รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดกิจกรรม “จุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 7” Chula World Sleep Day 2024 “Sleep Equity for Global Health” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการใส่ใจการดูแลสุขภาพการนอนหลับของตนเองให้ดีและมีคุณภาพ ณ โถงกิจกรรม อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ รพ.จุฬาฯ

1.วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 7 2
Share