ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดอบรม “หลักสูตรวิทยากรผู้สูงอายุดูแลตนเองให้แก่วิทยาจารย์ ของสำนักงาน ยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย” ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สภากาชาดไทย

6.หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
Share