ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผอ.สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาค 2 ล้านบาท จาก สมควร ไพชยนต์วิจิตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

1.สนับสนุน
Share