สมาคมปาร์คนายเลิศ แถลงข่าวจัด “งานดอกไม้ปาร์คนายเลิศ ครั้งที่ 35 (35th Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2024) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคสมทบทุนให้ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รพ.จุฬาฯ เพื่อรักษาโรคมะเร็งสมองในเด็ก

6รพ นน4
4.เทศกาลดอกไม้
Share