รพ.จุฬาฯ ร่วมรณรงค์ให้คนไทยรับรู้และเข้าใจผลกระทบจากโรคอ้วน ในงานกิจกรรมและเสวนาวันอ้วนโลก (World Obesity Day 2024) ณ เซ็นทรัลเวิลด์

2.1รพ กทธก
2.2รพ สตซ อล

Share