ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2567 ภายใต้ธีม “Blood Services Post-Pandemic Challenges” ระหว่างวันที่ 26-29 มี.ค.67 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

4ลห ทพ
Share