รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก 2567 Stand up to CANCER Together ธีม Close the Care Gap ลดวิกฤตปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน โดยจับมือภาคีบูรณาการความร่วมมือเดินหน้าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่ประชาชน

1
Share