นายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จ.ยะลา ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจากสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน จำนวน 26 ชิ้น ณ รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

2รพ nnt อล
Share