ชมรมสมองใสใจสบาย ขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop “ปักผ้า” เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ เสริมสร้างสมาธิ ในวันที่ 20 ธ.ค. เวลา 09.00 – 12.00 น. อาคาร สธ. ชั้น 15 รพ.จุฬาฯ

7
Share