นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดการประชุม The Red Cross and Red Crescent Forum on the Blood Program in Asia 2023 โดยมี ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ, รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, ศ.พญ.พิมล เชี่ยวศิลป์ และผู้แทนจากสภากาชาดญี่ปุ่น ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก ร่วมประชุม

1สนลข ปชช
Share