พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิด “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

C-190727005092
C-190727014025
C-190728004080
C-190728005000
C-190728008000
C-190728009091
C-190728011001
C-190728012049
C-190728020021
C-190730004138
I-190728000011
Share