บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จัดโครงการ “เมืองไทยปันความสุข” เพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

4
Share