บทความเรื่อง “เราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ไม่ทอดทิ้งกัน เราคือเพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศและร่วมสังคมโลก”

C-190727005056
Share