ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญชวนร่วมการประมูลการกุศล ศิลปวัตถุจีน-ศิลปวัตถุไทย นำรายได้จากการประมูลสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี และโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน

6
Share