กระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์คลินิก ดร.แพทย์หญิง นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม “Walk Rally: สูงวัย Young ไหวชัวร์”

3
Share