คุณสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตเคทีซี บมจ.บัตรกรุงไทย มอบเงิน 26,707,269 บาท ให้คุณอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผอ.แผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน UNHCR ซึ่งสมาชิกเคทีซีร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ผ่านบัตรเครดิตและใช้คะแนน KTC FOREVER ที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ถนนกรุงเกษม

1
Share