ศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคติดเชื้อในเด็ก ร่วมเสวนาในงาน “ส่งต่อความหวังจากอิงมา ชวนคนไทยปักหมุด หยุดไข้เลือดออก” เตือนผู้แข็งแรงก็มีโอกาสเป็นไข้เลือดออกได้

2รพ นน
Share