นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายวิชา พูนวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิโรนิลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมเปิดงานวิ่งการกุศล “RMHC Mini Marathon Run For Kids วิ่งเพื่อน้อง 2023” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.1รพ ดลน
1.2รพ นน

Share