รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ร่วมเปิดนวัตกรรม “หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบริการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน” จากความร่วมมือระหว่างทรูดิจิทัล กรุ๊ป และทีมพัฒนาหุ่นยนต์ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา รพ.จุฬาฯ

2
Share