นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบาย “เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี จำนวน 1 ล้านโดส ร่วมมือ ร่วมใจ หญิงไทยปลอดมะเร็งปากมดลูก” กำหนด เป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในหญิงอายุระหว่าง 11-20 ปี โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข เป็นประธานในงาน ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1
Share