บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2562”

C-190725020004