คุณธิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กก.ผจก.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบหม้อทอดจาก บจก.พัฒนาอินเตอร์คูล เพื่อใช้ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1.เพื่อนพึ่งภา
Share