สภากาชาดไทย ร่วมกับ รฟท. และ เอเชีย เอรา วัน บจก. ชวนชาวไทยผนึกกำลังร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ One Drop for Life เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันและสร้างคุณค่าให้แก่กันและกัน ณ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

6
Share