ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ รับมอบครื่องช่วยฟัง จากการระดมเงินบริจาคผ่านโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนได้ยิน สำหรับมอบแก่ผู้ป่วยของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ

4
Share