พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์”และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

C-190725009033