รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ชวนชมงานคอนเสิร์ตการกุศล แพทย์จุฬาฯ ใน “Charity Happy Melody Concert#6789 ทศวรรษแห่งดนตรี” ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 7 ต.ค. 66 ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาฯ

3
3-2
3-3

Share