ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจากการระดมทุนร่วมกับพันธมิตรและผู้มีจิตศรัทธาในโครงการ “Friends for Life” ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

C-190725008071