ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวกิจกรรม รับบริจาคโลหิตและบริการตรวจหมู่โลหิตสัญจร

“One Drop saves lives การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ต่อชีวิต”

C-190725005005
Share