เจ้าหน้าที่กาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เร่งช่วงเหลือและเคลื่อนย้ายผู้คนในเมือง Stepanakert หลังจากการปฏิบัติการทางทหารของอาเชอร์รี่และการอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์อาร์เมเนียจำนวนมาก

6กชสก reuters อล
Share