รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมส่งมอบบ้าน BAM ใน“โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในอำเภอเมืองพิษณุโลก

1ลกช คลิกออนไลน์ อล
Share