มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะ ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ได้รับจากการบริจาคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยอุทกภัยในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

4พพภ สยร (2)
Share