สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อเป็นศูนย์การให้บริการทางการแพทย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชนทุกหมู่เหล่า

3พท รพ.สมเด็จ ทพ
5
Share