ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ปธ.กก.บห.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำคณะกรรมการมูลนิธิ และข้าราชการประจำวังเทเวศร์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่วัดอรุณราชวรารามฯ

4.เพื่อนพึ่งภา
Share