เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ตามโครงการฯบ้านกาชาดอุบลราชธานี และบ้านปันสุข พร้อมเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ที่ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

3.เหล่า

 

Share